نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

روابط ایران و آلمان دارای سابقه طولانی و پراز فراز و نشیب است.سطح این روابط از انقلاب اسلامی و اتحاد مجدد آلمان وارد فاز جدید و با تحولعمده ای مواجه شد.آلمان به عنوان موسس اتحادیه اروپا و یکی از موثرترین کشورهای عضو این اتحادیه، سومین قدرت اقتصادی و کشور صنعتی دنیا و نیز قهرمان صادرات جهان، دارای نقش رهبری در اتحادیه اروپا و ستون فقرات ناتو است.از سوی دیگر، ایران به عنوان کشور مهم و تاثیرگذار در حوزه منطقه ای و فرا منطقه ای توسط قدرت های بزرگ تلقی می شود.اگرچه آلمان مهم‌ترین شریک‏ اقتصادی ایران در اروپا بوده و میزان تبادلات تجاری دو کشور سالیانه درحال رشد می‏باشد،اما روابط سیاسی مابین‏ آن‌ها شکننده و آسیب‏پذیر است. به دنبال فروپاشی دیوار برلین و وحدت دو آلمان در 1990 و در نتیجه تولد دولت جدید جمهوری فدرال آلمان، سیاست خارجی نوینی از درون نظام سیاسی آلمان متحد آشکار گردید. به بیان دیگر، ”وضعیت پس از اتحاد“ و ”نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد“، دو عاملی بودند که جهان‌بینی و نگرش تازه‌ای به سیاست خارجی آلمان فدرال بخشیدند.مقاله حاضر به‌دنبال مطالعه تطبیقی سیاست خارجی دولت شرویدر و مرکل در قبال جمهوری اسلامی ایران است. دو دولت‌ اخیر آلمان از سال 1998 تاکنون در عرصه قدرت قرار داشته‌اند. با توجه به اینکه دو دولت مزبور از دو حزب مختلف بوده‌اند، این مقاله با بیان این فرضیه که روابط بین دو کشور در دوران مرکل در قیاس با دوران شرویدر، به سردی گراییده، انجام گرفته و نهایتا با ارائه داده‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر و نیز با ارائه شاخص‌های بهبود روابط در دوره شرویدر و سردی روابط در دوره مرکل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of German Foreign Policy during Schroder & Merkel toward the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Habibollah Abolhassan Shirazi 1
  • Mahmoud Khabbazi 2

1 Associate Professor of Islamic Azad University

2 MA Student of Islamic Azad University

چکیده [English]

Relations between Germany and Iran have a long history and are full of ups and downs. This relationship since the Islamic Revolution and the reunification of Germany entered a new phase and is associated with transformation. Germany, as one of the main founders of the Union of European countries as well as Europe, has the important role of the international arena. On the other hand Iran as an important and influential country in the sphere of regional and trans-regional, was regarded by the great powers.Although Germany's most important economic partner in Europe and an annual trade turnover between the two countries is growing, but relations between them fragile and vulnerable. Following the collapse of the Berlin Wall and the unification of Germany in 1990 and resulting in the birth of the new government of the Federal Republic of Germany, the new foreign policy of the united Germany's political system was apparent. In other words, "the state of the union" and "international system after the Cold War", were two factors that drove the Federal German foreign policy outlook and a new attitude. This present paper was conducted to better understand the relationship between the two countries and attempt to compare and analyzed Schroder and Merkel's foreign policy towards the Islamic Republic of Iran. We discuss that relations between the two countries Merkel during the comparable period Schroder, turned cold, has done and 5 Email: habib.shirazi@Iauctb.ac.ir 26 eventually provide data and compare them with each other and provide measures to improve relations during the period of ice Schroder and Merkel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Iran
  • Germany
  • Schroder
  • Merkel