نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری روابط حقوق بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مفهوم «مداخله بشردوستانه» حاکی از تفوق یافتن اصلِ مترقی‌«عدالت» بر اصل کلاسیک «حاکمیت» کشورها است. طبق این مفهوم، در صورت وقوع جنایت‌های فاحش حقوق بشر از سوی حاکمان ستمگر، حق حاکمیت آنها مخدوش شده و بنا به شرایطی، «مداخله» در امور داخلی آنها تجویز می‌گردد. بر این اساس، با وقوع جنایت‌های گسترده حقوق بشری در سال‌های پس از جنگ سرد در رواندا، یوگسلاوی، سومالی و...، جامعه بین‏المللی نسبت به «فرهنگ حقوق بشر» متعهد گردید و برای جلوگیری از نسل‌کشی، شکنجه و تجاوز اساسی به حقوق انسان‌ها مداخلات بشردوستانه را دردستور کار خود قرار داد. در همین راستا، نظریه‌پردازان مختلف روابط بین‌الملل نیز تلاش‌های نظری متفاوتی را برای درک پیدایی این مداخلات صورت دادند. نظریه‌پردازان با استفاده از نظریات گوناگون نظیر واقع‌گرایی، سازه‌انگاری، لیبرالیسم و... سعی در تبیین مفهومی این پدیده داشته‌اند. این مقاله نیز ضمن استفاده از نظریات مذکور، سعی دارد‏ مداخله بشردوستانه و ارتقای آن به اصل «مسئولیت حمایت»را در چارچوب مکتب انگلیسی و گرایش‌های کثرت‌گرایی و همبسته‌گرایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promoting the Concept of Humanitarian Intervention in the Context of International Relations Theory (with Emphasis on English School)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdolali Qvam 1
  • Rahman Najafi Sayyar 2

1 Professor of International Relations in Shahid Beheshti University

2 Ph. D Student in Research and Science University

چکیده [English]

The concept of "humanitarian intervention" indicates superiority of the progressive principle of "justice" on the countries classical sovereignty. According to this concept, in the event of grave human rights crimes by tyrannical states, their sovereignty is undermined, and under the circumstances, interference in their internal affairs applied. Accordingly, the occurrence of widespread human rights crimes during the Cold War in Rwanda, the former Yugoslavia, Somalia and etc., humanitarian interventions put in its agenda to prevention of genocide, torture and rape of human rights and. In this regard, various theorists of international relations theoretical were effort to understand the emergence of these interventions. Theorists using different theories such as realism, constructivism, liberalism, and have tried to explain the concept of this phenomenon. In this regard, the present paper Tries to analyzes the humanitarian intervention and it promotion to "responsibility to protect" in the context of pluralism and solidarism English School and trends of solidarism and pluralism English School

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian intervention
  • realism
  • Liberalism
  • Constructivism
  • English School
  • the Responsibility to Protect