مواجهه گفتمان مقاومت (شیعی) و گفتمان سلفی ـ اخوانی بر ترتیبات امنیتی سنتی غرب آسیا

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه مساله پیچیده هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویت­های تازه و خدشه­دار شدن     اثر پیش‌رو می‌کوشد تا با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با کاربست ملاحظات کاربردی، به ارائۀ تحلیلی واقع‌بینانه از ماهیتِ رقابتِ گفتمان مقاومت (شیعی) در تقابل با گفتمان‌های سلفی و اخوانی در حوزۀ راهبردی غرب‌آسیا مبادرت ورزد. از این‌رو پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده‌اند چنین ترتیب‌بندی شده است که تأثیرات گفتمان مقاومت(شیعی) بر نظم امنیتی غرب‌آسیا در مواجهه با گفتمان‌های سلفی و اخوانی چگونه ارزیابی می‌گردد؟ فرضیه‌ای که از معبر پرسش فوق مطرح می‌گردد آن است که متعاقب دگردیسی‌های رخ نموده، طی سالیان اخیر، گفتمان مقاومتِ شیعی در مقابل گفتمان‌ سلفی و اخوانی توانسته است تا کشورهای اسلامی و انقلابیِ حاضر در حوزۀ راهبردی غرب‌آسیا را هم در شکل، هم در روش، هم در شعار و هم در هدف تحت تأثیر خود قرار دهد. انتخاب اسلامِ انقلابی به‌عنوان ایدئولوژی مبارزه و مقاومت، کوشش برای دستیابی به حکومت اسلامی و نقش جریان‌های فکری در لایه‌های مختلف جوامع اسلامی نمونه‌های بارزی از تأثیراتِ ژرف گفتمان مقاومت بر حوزه مزبور به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confronting Shiite and Salafi-Brotherhood Discourse on Traditional West Asian Security Arrangements

نویسندگان [English]

  • morteza shirody 1
  • Ahmad Reza Shah Ali 2
2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The leading work tries to present a realistic analysis of the nature of the resistance (Shiite) discourse competition in opposition to the Salafist and Brotherhood discourses in the West Asian strategy, using a descriptive analytical approach and applying applied considerations. Therefore, the question that the authors of the present research are seeking to answer is why it has been arranged that the effects of the resistance discourse (Shi'ite) on Western-security security in the face of Salafist and Brotherhood discourses are evaluated? The hypothesis that comes from the above question is that, following recent transformations, Shiite Resistance discourse against the Salafist discourse and the Brotherhood have managed to bring the Islamic and revolutionary countries present in the strategic West Asia region both in form, in the way, Both in the slogan and in the target. The choice of revolutionary Islam as an ideology of struggle and resistance, an attempt to achieve Islamic rule and the role of intellectual currents in various layers of Islamic societies are exemplary examples of the deep effects of the discourse of resistance (Shiite) on this domain. In the same vein, in order to maintain the political structure of the countries of the region and subsequently to prevent the maximization of the growing power of this discourse, the Salafist discourses and the Brotherhood sought to confront the maximum with resistance discourse (Shiite). The same has been the case of a self-proclaimed and sometimes secretive war between the two discourses, and, of course, caused by the Salafist discourse and the Brotherhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia political discourse
  • Salafi Islam
  • Brotherhood Islam
  • Regional Security Complex
  • West Asia