نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات شرق آسیا، دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مطالعات اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چین و اسرائیل از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوتند. چین دارای ده شهر است که به تنهایی از جمعیت کل اسرائیل بیشتر است. هیچ اجتماع یهودی در چین و هیچ اجتماع چینی در اسرائیل وجود ندارند. اسرائیل با مهمترین رقیب جهانی چین یعنی ایالات متحده پیمان دوستی نزدیکی دارد. با این وجود، ارتباط این دو بازیگر در زمینه­های مختلفی روبه رشد بوده است. سال­های اخیر از نظر تجارت، سرمایه­گذاری، آموزش و تبادل توریست میان چین و اسرائیل مناسبات زیادی برقرار شده است و شاهد همکاری­های زیادی در بخش­ علمی-فناورانه بوده­ایم. با توجه به موارد فوق، این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد است تا ضمن بررسی علل نزدیک­شدن روزافزون چین به اسرائیل، به این پرسش بپردازد که اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل چگونه بوده است؟ بدین منظور در این مقاله، جایگاه اسرائیل در سیاست خارجی چین را مورد بررسی قرارداده، سپس با نگاهی به مناسبات دوجانبه سیاسی-امنیتی و اقتصادی-فرهنگی چین با اسرائیل و رویکرد ایالات متحده نسبت به چین به این نتیجه دست­یافته که با توجه به محدودیت­های اعمالی از سوی ایالات متحده در دسترسی چین به فناوری­های پیشرفته مورد نیاز، مهمترین عامل موثر در سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل، کسب فناوری­های مورد نیاز در عرصه­های گوناگون بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • mohammadhasan sheykholeslami 1
  • mahdi salami zavare 2
  • Mehrdad Fallahi Barzoki 3

1 Assistant Professor of International Relations, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

2 MA in East Asian Studies, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

3 M.Sc. in European Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a