نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی، کرمانشاه ایران

چکیده

بنا به گزارش نهادهای بین­المللی حقوق بشری، وضعیت حاکم در یمن گویای یک وضعیت بحرانی در این کشور است به نحوی که هیچ نهادی در این کشور قادر به تأمین امنیت مردم آن نیست. در چنین شرایطی شورای امنیت می­بایست از شأن و منزلت و حقوق اساسی مردم یمن تحت لوای «دکترین مسئولیت حمایت» حمایت نماید. با نگاهی به عملکرد شورای امنیت، این شورا نتوانست در انجام رسالت واقعی خود در زمینه بحران و فاجعه انسانی در یمن موفق عمل کند. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این­ است که: علت اصلی استمرار و تعمیق بحران در یمن و عدم تحقق دکترین مسئولیت حمایت شورای امنیت در حل این بحران چیست؟ در پاسخ فرضیه مورد پردازش در چارچوب نظریه نئورئالیسم تهاجمی این است که: سازوکارهای قدرت در ساختار نظام بین­الملل در پرتو مناسبات قدرت میان کنشگران رقیب منطقه­ای باعث ناکارآمدی مسئولیت حمایت شورای امنیت در بحران یمن شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد استراتژی و منافع آمریکا در خاورمیانه با بهره­گیری از اختلافات ج.ا.ا و عربستان سعودی ضمن تأثیرگذاری بر تصمیمات شورای امنیت، مانع تحقق این دکترین در حل بحران یمن شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه­ای می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • azadeh olfati 1
  • farzad rostami 2
  • ghodrat ahmadyan 3

1 a

2 a

3 a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a