نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل، گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای گرایش آمریکای شمالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

آمریکا در دوره ترامپ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را درپیش گرفته‌است که مخاطرات جدی برای نظم اقتصادی لیبرال به همراه دارد؛ اما این سیاست دلایل خاص خود را دارد. لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که دلایل اتخاذ سیاست‌های ناسیونالیستی اقتصادی توسط دونالد ترامپ چیست؟ فرضیه این است که بنا بر رهیافت شبکه‌ای در سیاست‌خارجی آمریکا، سیاست‌های حمایتی ترامپ در بعد داخلی به دلیل جلب و حفظ طرفداران خود است که نگرانی‌های وسیعی از مخاطرات نظم اقتصاد جهانی کنونی دارند و زیان‌های بسیاری از آن دیده و حقوق خود را ضایع شده و خود را بازنده می‌پندارند. همچنین دربعد خارجی پیشروی قدرت‌های نوظهور اقتصادی و خطر تهدید موقعیت آمریکا در عرصه اقتصادی که به دنبال آن به سایر بخش‌ها در بلند مدت تعمیم می‌یابد، دلیل دیگر اتخاذ این سیاست‌ها است. هدف از انجام این پژوهش بررسی دلایل ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ در چارچوب رویکرد شبکه‌ای در سیاست ‌خارجی آمریکاست که ترامپ توانست با پیوند ناسیونالیسم اقتصادی با محافظه‌کاری پیروز شود. از سوی دیگر، وی با توجه به چالش‌های اقتصادی آمریکا و کُند نمودن روند رشد سایر کشورها خصوصاً چین که بنا بر پیش‌بینی‌ها تا سال 2030 از آمریکا پیشی می‌گیرد به ناسیونالیسم اقتصادی روی آورده‌است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Donald Trump's Economic Nationalism and the Networked Approach to US Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • hossein deheshyar 1
  • seyed amir sina nourani 2

1 a

2 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University Tehran, Iran

چکیده [English]

The U.S has turned to economic nationalism with Trump's inception that poses many risks to economic liberal order; however, this decision has its own reasons. So the main question of this study is, what are the reasons for Trump's adoption of nationalist economic policies? The hypothesis is that, according to networked approach in US foreign policy, Trump's adoption of nationalist economic policies in the domestic dimension is due to the attraction and retention of his supporters who have widespread fears of the dangers of the current world economic order and have suffered many losses. They are considered to be a loser. Also on the foreign side, the rise of emerging economic powers and the threat of a US economic position that will extend to other sectors in the long run are another reason for adopting these policies. The purpose of this study is to clearly explain the reasons for Trump's adoption of economic nationalism based on networked approach in US foreign policy. Trump has won by linking economic nationalism with conservatism. On the other hand, he has turned to economic nationalism due to US economic challenges and slowing growth of other countries, especially China, which is expected to surpass the US by 2030.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Nationalism
  • Networked approach
  • International system
  • World Economy
  • Bilateralism