نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

همراه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری­های تازه استقلال یافته­ عمدتا بی­ثبات و با ایجاد کانون بحران درمنطقه آسیای مرکزی، فرصت­ها و چالش­هایی برای جمهوری اسلامی ایران به­عنوان کشوری هم­مرز با این منطقه به­وجود آمد. سوال اصلی در ­این مقاله ­چنین مطرح می شود که ساختارهای تاثیرگذار ­بر تصمیم­گیری­های ­سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای ­مرکزی به ویژه تاجیکستان کدامند؟ در پاسخ به سوال مذکور، فرضیه را می توان بر اساس شاخص هایی همچون  سیاسی- امنیتی، فرهنگی و اقتصادی که شاکله سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را تشکیل داده است، مطرح نمود به طوری که به نظر می­رسد اتخاذ یک رویکرد همکاری­جویانه و همگرایی با کشورهای این منطقه برای ایرانی که نه دارای متحد استراتژیک است و نه متحد ایدئولوژیک، می­تواند عقلانی­ترین و کارسازترین راهبرد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran's Foreign Policy towards Central Asian Countries with Emphasis on Tajikistan

نویسندگان [English]

  • fereshteh nasrollahi 1
  • Habibollah Abolhasan Shirazi 2

1 Islamic Azad University,Central Tehran Branch

2 ش

چکیده [English]

With the collapse of the Soviet Union and the emergence of newly independent republics, mostly unstable and with the establishment of a crisis center in the Central Asian region, opportunities and challenges for the Islamic Republic of Iran as a country bordering the region to .Come. The main question in this article is how influential structures are on the decisions of Iran's foreign policy in the Central Asian region, especially in Tajikistan. In answer to this question, the hypothesis can be based on indicators such as political-security, cultural and economic, which has formed the form of Iran's foreign policy towards Central Asian countries, including Tajikistan, as it seems. Adopting a collaborative approach and convergence with the countries of the region can be the most rational and effective strategy for an Iranian who is neither a strategic ally nor an ideological ally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Foreign policy
  • Central Asia
  • Tajikistan
  • integration