نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‏ الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین ‏الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

منطق حاکم بر رویکرد آمریکا نسبت به ایران از زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی کم‏ و بیش قابل پیش ‏بینی بوده، اما با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ این منطق رفتاری از سوی آمریکا به شدت غیرقابل پیش‏ بینی شده است. فهم درست این رویکرد جدید که می‏توان آن را به نوعی گرایش به جنگ سرد علیه ایران از سوی ترامپ تلقی کرد نیازمند نگرش به آن از لنز تعامل بین هویت و سیاست است. به این معنا که غیریت‏ سازی از ایران به عنوان دشمن هویتی آمریکا زمینه‏ نگرش حد اعلای خصم‏ بودگی ترامپ نسبت به ایران را به وجود آورده است. لذا سوال اصلی این مقاله آن است که سیاست خارجی ترامپ نسبت به ایران در چه قالبی و براساس چه راهبردهایی شکل گرفته است؟ یافته‏ های پژوهش حاکی از آن است که نگرش سیاست خارجی ترامپ به ایران متاثر از عامل هویتی در قالب تهدید هستی‏ شناختی و مبتنی بر یک راهبرد سه‏ وجهی شامل غیریت‏ سازی، مقوله‏ بندی و انکار می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • hamid ahmadinejad 1
  • mohammadali basiri 2

1 International Relations

2 a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a