نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طرح گفتمان اعتدال گرایی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم به همراه رویکردهای تعاملی و انعطافی، با استقبال کشورهای اتحادیه اروپا روبرو شد و با شروع مذاکرات هسته ای که منجر به توافق هسته ای برجام گردید، فصل نوینی از همکاری ها و تعامل را با اتحادیه اروپا گشود. ارزیابی روابط طرفین از محدوده سال های 1392 تا کنون نشان می دهد که همه عوامل و متغیرهای تحول آفرین گفتمانی در سیاست خارجی دولت آقای روحانی به سمت نوعی واقع گرایی به مفهوم درک و شناخت صحنه بین المللی و عمل براساس منافع و ظرفیت های کشور و پرهیز از ایدئولوژیک نمودن مسائل و در جهت بهبود مناسبات نقش داشته اند. این مقاله در نظر دارد در چارچوب نظریه سازه انگاری و به روش تحلیل محتوا، عناصر موثر گفتمان اعتدال گرایی دولت آقای روحانی که بر مناسبات با اتحادیه اروپا تاثیرگذار بوده اند را تبیین نماید. مجموع عناصر این گفتمان، رویکردهای تنش زدایی و تعامل با جهان و ارائه چهره ای مسئولیت پذیر و متعهد به قوانین و مقررات بین المللی را تداعی می کنند که با طرح این مباحث، تغییری اساسی در باور و برداشت اتحادیه اروپا نسبت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد و جهت گیری سیاست خارجی و مناسبات دوجانبه را از رویکردهای تقابلی گذشته به سمت تعامل و تنش زدایی، سوق داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of the Elements of the Rouhani Government's Moderate Discourse on the Relations of the Islamic Republic of Iran with the European Union

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Mottaqi 1
  • Seyed Ali Tabatabai Panah 2

1 PhD Student in Political Science, Department of Political Science, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of International Relations, Department of International Relations, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mr. Rouhani's plan for moderation as the president of the 11th and 12th governments, along with interactive and flexible approaches, was welcomed by the EU countries, and with the start of the nuclear talks that led to the nuclear deal, a new chapter of cooperation and Opened interaction with the European Union. Assessing the relations between the parties from the period of 1392 until now shows that all the factors and variables of the discourse in the foreign policy of Mr. Rouhani's government towards a kind of realism in the sense of understanding the international scene and acting based on the country's interests and capacities and avoiding They have played a role in ideologizing issues and improving relations. In the framework of constructivist theory and content analysis, this article intends to explain the effective elements of Mr. Rouhani's government's moderation discourse that have influenced relations with the European Union. All the elements of this discourse evoke approaches to de-escalation and interaction with the world and presenting a responsible and committed face to international laws and regulations, which, by raising these issues, fundamentally changes the EU's belief in the Islamic Republic's foreign policy. Iran was created and shifted foreign policy and bilateral relations from past confrontational approaches to engagement and detente.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Moderationism
  • Moderate Ideology
  • constructive interaction
  • European Union