نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 پژوهشگر

چکیده

چین به عنوان بزرگترین قدرت نوظهور اقتصادی در جهان، چند دهه رشد پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی وارداتی، وابسته است. در همین راستا، چین در سال 2013، ابتکاری بین‌المللی را با عنوان «یک کمربند، یک راه» مطرح کرد که یکی از شاخه‌های اصلی آن با عنوان «کمربند اقتصادی راه ابریشم» از آسیای مرکزی عبور می‌کند و یاد آور راهی باستانی است که به مدت چند قرن، پیوندهای تجاری و فرهنگی چین را با جهان بیرون برقرار می‌کرد. هدف از این پژوهش، برجسته کردن تلاش‌های پکن در مقابله با تنگناهای مرتبط با تأمین انرژی از طریق پیشبرد ابتکار احیای جاده ابریشم در منطقه آسیای مرکزی روسیه است. مقاله بر مبنای رویکرد نئومرکانتیلیستی و بهره‌گیری از روش توصیفی- تبیینی نشان می‌دهد که دولت چین تلاش دارد از طریق پیشبرد ابتکار کمربند اقتصادی راه ابریشم، مهمترین اهداف امنیت عرضه انرژی یعنی قابلیت دسترسی و قابلیت پرداخت انرژی وارداتی خود را بهبود بخشد. یافته مقاله این است که موفقیت پکن در پیشبرد این ابتکار می‌تواند ضمن مشروعیت بخشی به حضور قدرتمند و دوباره چین در اوراسیا، فرصت‌های سوآور اقتصادی و تجاری را برای کشورهای شریک رقم بزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New Silk Road Plan and China's Energy-Oriented Approach to Central Asia and Russia

نویسندگان [English]

  • Saeed Mirtorabi 1
  • hadi torki 2

1 - Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 researchist

چکیده [English]

China, as the world's largest emerging economic power, has experienced decades of rapid economic growth and today relies heavily on securing imported energy supplies to continue its rise as a global power. In 2013, China launched an international initiative, as "One Belt, One Roud", wich one of its main branches crossing Central Asia through the "Silk Road Economic Belt", reminiscent of an ancient road that had connected Chinese trade and cultural ties with the outside world. The purpose of this study is to highlight Beijing's efforts to tackle energy-related restrictions by advancing the Silk Road Revival Initiative in Central Asian and Russia region. This paper, based on the neo-mercantilist approach and using a descriptive-explanatory approach, shows that the Chinese government is working to improve its energy security, namely the availability and payment capability of imported energy, by advancing the Silk Road economic initiative. The paper's finding is that Beijing's success in advancing this initiative, could legitimize China's strong and re-emerging presence in Eurasia and opening up exciting economic and trade opportunities for partner countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Russia
  • Central Asia
  • Silk Road
  • energy