نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷، رویدادی بود که گفتمان هویت بخش آن در سیاست خارجی( گفتمان آرمانگرایی انقلابی) مبتنی بر عناصر گفتمانی استقلال، مبارزه با امپریالیسم و قدرتهای استعماری، استکبارستیزی و حمایت از جنبشهای آزادیبخش بود. قاعدتا شکل گیری چنین گفتمانی در کشور و منطقه ای که جزیره ثبات آمریکا تلقی می شد، با اهداف و منافع این کشور هماهنگی نداشت. به گونه ای که با تسخیر سفارت این کشور بعنوان لانه جاسوسی از سوی دانشجویان پیرو خط امام(ره)، ایالات متحده ضمن قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران، طیفی از اقدامات خصمانه را علیه ایران اتخاذ کرد که تا کنون نیز بعد از گذشت چهل سال ادامه داشته است. در این تحقیق ضمن بازشناسی موانع تحول روابط دو کشور، تضاد منافع آنها را از منظر هویت و هنجارهای مقوم هویت که مورد تاکید نظریه سازه انگاری در روابط بین الملل است، بررسی نموده و بیان می نماییم که اگر چه در برهه هایی در موضوعات مشخص و معین، مذاکرات محدود و موردی بین دو کشور صورت گرفته است، اما بدلیل تضاد هویتی آنها امکان تغییر بنیادین در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identity Explanation about Structure of Conflicts in Relation of U.S & I.R.Iran

نویسنده [English]

  • fazel feizi

چکیده [English]

Identity Explanation about the Conflicts Structure in the Relation of United State of America and Islamic Republic of Iran
Abstract
The occurrence of the Islamic revolutionary of Iran in 1357, it was a occurrence that its identity discourse in foreign policy ( discourse of revolutionary idealism) was based on discourse elements such as autonomy, fighting against imperialism and colonial powers and support of liberator movements. Basically creation this kind of discourse in a country and region that was regarded as a stable island for United State of America was not concerted with aim and interests of U.S. conquering the embassy of U.S. by the students of follower of Imam Line, U.S disconnected its diplomatic relation with Iran as well as undertake a wide range of hostile actions against Iran that was continued in past four decade up to this time. In this research meanwhile we study on the obstacle of the evolution of two state relations, we try to study the conflict of their interests from the viewpoint of identity and norms that appraise their identity, as it is emphasized on constructive theory of international relations. Finally we conclude that although in some certain and defined cases were holed limited negotiations between two states, because of coflictual identity ,there is not any possibility to fundamental change the relation of Iran and United State of America.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Iran
  • America
  • Revolution
  • Conflict
  • foreign relations
  • Identity