نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

چکیده
بازیگران نظام بین‌الملل همواره پیش‌بینی آینده را امری لازم می‌دانند تا بلکه از این راه، هم کنش‌ها و هم واکنش‌های خود را تعیین کنند و هم مختصات آتی نظام جهانی را با هدف حفظ امنیت و منافع خود، مورد شناسایی قرار دهند. بنا به اذعان اندیشمندان روابط بین‌الملل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جهان عملاً به صورت تک‌ قطبی اداره شده و علی‌رغم حضور چین، روسیه و اتحادیه اروپا در برخی از رقابت‌های جهانی، هنوز هژمونی واشنگتن پا برجاست. نوشتار پیش‌رو در پاسخ به پرسش «آینده نظم بین‌الملل در افق 2030 میلادی چگونه خواهد بود؟» تلاش کرده تا بر مبنای نظریه «بازی‌ها» نظم جهانی را پیش‌یینی کند. نگارندگان با بهره‌گیری از روش «سناریوپردازی» استدلال کرده‌اند که با توجه به تلاش مداوم دولت‌های پیش‌گفته و بازیگران جدیدی مانند هند و برزیل برای کسب قدرت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی – امنیتی، نظم جهانی دچار تغییر خواهد شد. از سوی دیگر تلاشهای ایالات متحده آمریکا برای صیانت از هژمونی خود، سبب خواهد شد تا این بازیگر همچنان محوریت کانونی خود را حفظ نماید، در نتیجه می‌توان‌گفت نظام تک قطبی فعلی به نظام تک – ‌چندقطبی با محوریت کانونی فوق و چند کانون تاثیرگذار (چین، روسیه، اتحادیه اروپا، هند و برزیل) تغییر خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the future of international order in 2030

نویسندگان [English]

  • ali asghar naeimi 1
  • amir houshang mir kooshesh 2
  • ali mohammadzadeh 2

2 Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University of Tehran-central branch

چکیده [English]

Abstract
The actors of the international system will always be aware of the future, as well as to determine their interactions and reactions, and to identify the future coordinates of the global system with the aim of maintaining their security and interests. By acknowledging the international relations after the collapse of the Soviet Union, the world is practically ruled by a single-polar and despite the presence of China, Russia and the European Union in some global competition, still the hegemony of Washington almost exist. This article in response to the question of "The future of international order in the horizon of 2030?" has attempted to advance the global order based on the Games theory. Authors by using the " Scenario " method, argued that due to the constant effort of the States and a new actors such as India and Brazil to gain power in political, economic, cultural and military, global order will be changed. On the other hand, the USA's efforts to safeguard its hgemoni will cause the actor to maintain its focal focus, as a result of the current single-polar system to a single-multi-polarization system with the aforementioned focal classification and multi-focus (China, Russia, European Union, India and Brazil) will be changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "international"
  • " Game theory"
  • "Unipolar system"
  • " Single – Multipoliar system "