نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

باید اذعان کردکه امروزه، قدرت مانند هواپیمایی است که می تواند در هر سرزمینی فرود آید به شرطی که امکانات و بستر سازی مناسبی برای فرود آماده و مهیا شده باشد. چین با فهم این مسئله و بستر سازی مناسب از دهه های پیش، فرود هواپیمای قدرت در سرزمین خود را پیش بینی کرده و آنچه امروزه در ادبیات روابط بین الملل تحت عنوان « انتقال قدرت از اتلانتیک به آسیا پاسیفک » مطرح شده است را می توان شاهدی بر این مدعا دانست . اما باید توجه داشت مسئله ای اساسی که باید هواپیمای قدرت چین را به جلو ببرد، مسئله انرژی و چگونگی تامین ثبات و امنیت این حوزه است. چراکه بروز هرگونه نوسانی در این حوزه، علاوه بر اینکه باعث سر باز کردن شکاف های متراکم موجود در جامعه داخلی چین می شود و رابطه نظام اجتماعی و سیاسی را از تعادل خارج میکند، در همان حال می تواند فراز و فرودهایی را برای قدرت چین و جایگاه کنونی این کشور به عنوان یک قدرت بزرگ فراهم آورد و نظم بین المللی مستقر را نیز متاثر سازد. این مقاله تلاش دارد تا جایگاه خلیج فارس و انرژی آن را در ادوار مختلف تکامل نگاه چین به امنیت انرژی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of the Persian Gulf in China's energy security

نویسندگان [English]

  • Majid abbasi 1
  • Mohammad Zaree 2

1 Faculty member of international relations, Allameh Tabataba'i university

2 PhD Student of International Relations, Allameh Tabataba'I University

چکیده [English]

Nowadays, it seems power is the airplane that can descends in all lands for which infrastructures and facilities have been provided. Understanding this feature of power and providing appropriate infrastructures from earlier decades, China has anticipated the landing of power’s airplane in its territory. In the literature of International Relations what is called ‘the power shift from the Atlantic to the Asia-Pacific’ can be an evidence for this claim. However, the crucial issue which must fuel china power’s airplane is the energy supplies and how to provide the stability and security of energy. Any fluctuation in the field of energy could enflame the problems accumulated inside Chinese society and destabilize the relationship between societal and political systems. It could challenge the china power and its status as a great power and affect actual international order as well. This article attempts to study the effect of Persian Gulf region as energy supplier on China energy security in several periods and the evolution of Chinese view about the Persian Gulf region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • Security
  • China
  • International system
  • Persian Gulf