نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مفهوم نژادپرستی را می توان یکی از بحران های فراگیر در میان بیشتر جوامع اعم از صنعتی و در حال توسعه قلمداد کرد. این مفهوم اصولا در میان جوامع مهاجرپذیر ملموس تر بوده و پیامدهای متعددی را بر جوامع آنان گذارده است. در این میان ایالات متحده آمریکا در تاریخ حیات خود، چالش های ویژه ای با مسئله نژادپرستی داشته است. سیاه پوستان این کشور که در خلال قرون 17 تا 19 میلادی در انقیاد کامل سفیدپوستان و برده آنان تلقی می شدند، توانستند با الغای این قانون بخش هایی از حقوق شهروندی خود را استیفا کنند اما کماکان چالش های میان سفیدپوستان و سیاهان آمریکایی یک معضل لاینحل در نظام ایالات متحده باقی مانده است تا حدی که در برخی مواقع، چنین شکافی به یک بحران اجتماعی و حتی امنیتی مبدل گردیده است. در این مقاله، تلاش نویسندگان حول بررسی و ارائه پاسخی مستدل به این سوال است که مهمترین اقدامات ترامپ علیه سیاه پوستان این کشور در چه مسائلی بوده است؟ و این اقدامات چه بازخوردهایی بر عملکرد دولت وی گذارده است؟ فرضیه نویسندگان حکایت از این مسئله دارد که اقدامات ترامپ در دوره ریاست جمهوری چهارساله اش علیه سیاه پوستان به تشدید اقدامات نژادپرستانه علیه آنان منتهی گردیده است که این مسئله بازخورد مهمی به نام بحران مشروعیت برای ترامپ ایجاد کرده است. بازخورد های این مسئله نیز در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متجلی گردیده است. روش مقاله کنونی بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع اسنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Pan-Americanism of Donald Trump and the growing black's deprivation in the United States; Consequences of racism on micro and macro levels

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Alishahi 1
  • Ali Mohammaddoust 2
  • Zahra Khodayari Aghmioun 3

1 PhD Political Science at Allameh TabaTabaei University

2 PhD student in General International Law at Tabataba'i University,

3 PhD student in General Law at Tabataba'i University. Khodayari@gmail.com)

چکیده [English]

The concept of racism can be considered one of the pervasive crises among most societies, both industrial and developing. This concept is basically more tangible among immigrant communities and has had many consequences for their communities meanwhile, The United States, has faced special challenges with racism throughout its history. Blacks, who were considered complete subjugation of whites and slaves during the 17th and 19th centuries, were able to exercise some of their citizenship rights by repealing the law, but challenges between whites and blacks remain an unresolved dilemma. The US system has remained so much that at times, such a rift has turned into a social and even security crisis. In this article, the authors try to answer to this question: What were the most important actions of Trump against the blacks of this country? And what feedback has these actions had on his government's performance? The authors hypothesize that Trump's actions against blacks during his four-year presidency have led to an escalation of racist actions against them, which has provided important feedback to Trump in the name of the crisis of legitimacy. Feedback on this issue has also been reflected in cultural, social, political and economic issues. The method of the present article is to use the descriptive analytical method and the use of documentary sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy Crisis
  • blacks
  • Donald Trump
  • Security Crisis
  • economic discrimination
  • resource distribution