نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

روابط اقتصادی تهران و بغداد در دورۀ پساداعش، بواسطۀ برخی چالش‌های اجتماعی و هویتی مانند مسائل عرب‌و‌عجم، چالش‌های شیعی-سنی در مناطق سنی‌نشین عراق، وجود انگاره‌های ایران‌هراسانه، تفاوت‌های موجود در سبک زندگی اقتصادی، با آسیب‌پذیری مواجه بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت عراق در میان شرکای اقتصادی ج.ا.ا، کاهش این چالش‌ها اهمیت زیادی در حفظ و توسعۀ روابط اقتصادی ایران و عراق خواهد داشت. این در حالی است که دیپلماسی عمومی که نقش مهمی در کاهش شکاف‌های هویتی با مخاطبین خارجی دارد، عمدتاً از سوی تهران در راستای تحکیم روابط سیاسی و فرهنگی با عراق بکار گرفته شده است. لذا، این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال بود که «دیپلماسی عمومی چه نقشی در روابط اقتصادی ج.ا.ا با عراق دارد؟» یافته‌‌های تحقیق حاکی است که انتظام‌بخشی به دیپلماسی عمومی ج.ا.ا در قبال عراق، متناسب با چالش‌های اجتماعی و هویتی موجود در مسیر همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین، تأثیری مثبت بر حفظ و توسعۀ تعاملات دوجانبه در این حوزه خواهد داشت. بر این اساس حفظ و توسعۀ روابط اقتصادی تهران و بغداد از طریق کاهش انگاره‌های متفاوت و متعاقباً تحکیم هویت مشترک اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بوسیلۀ تأثیرگذاری بر هویت نخبگان و نظام اقتصادی عراق، مدیریت منش‌های تجاری متفاوت و تأثیرگذاری بر سلیقۀ مصرف‌کنندگان عراقی، کاهش آثار چالش‌های قومی، مذهبی و تاریخی بر تعاملات اقتصادی و همچنین کاهش پیامدهای ایران‌هراسی کشورهای رقیب بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، از جمله نتایج تنظیم دیپلماسی عمومی در جهت بسط روابط اقتصادی می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده و روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of public diplomacy in the growth and development of economic relations between the Islamic Republic of Iran and Iraq(in the post-ISIS period 1400-1396)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Seyed Taghizadeh 1
  • mahnaz goodarzi 2

1 Isfahan azad university-International relations group

2 islamic azad university

چکیده [English]

Tehran-Baghdad economic relations in the post-ISIS period, by some social and identity challenges Like Arab and non-Arab issues, Shiite-Sunni challenges in the Sunni regions, the existence of Iranophobic ideas, differences in economic lifestyle, vulnerability Has been encountered. Therefore, given the importance of Iraq among the economic partners of Iran, reducing these challenges is very important for maintaining and developing economic relations between Iran and Iraq. Meanwhile, public diplomacy, which plays an important role in reducing identity gaps with foreign audiences, has been used mainly by Tehran to strengthen political and cultural relations with Iraq. Therefore, this study sought to answer the question, "What role does public diplomacy play in the iran's economic relations with Iraq?"Findings show that regulating the public diplomacy of Iran towards Iraq, In proportion to the existing social and identity challenges in the path of bilateral economic cooperations, Will have a positive impact on maintaining and developing bilateral interactions in this area. Accordingly, the preservation and development of Tehran-Baghdad economic relations by reducing different ideas and subsequently strengthening the common economic, cultural and political identity, by influencing the identity of the elites and the economic system of Iraq, Managing different business ethics and influencing the tastes of Iraqi consumers, reducing the effects of ethnic, religious and historical challenges on economic interactions, reducing the consequences of Iranophobia of rival countries on economic and trade activities, is including the results of public diplomacy to development of economic relations.This research is a qualitative research and the research method is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy"
  • Economic Relations"
  • Islamic Republic of Iran"
  • Iraq"
  • "
  • Constructivism"