نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری - دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

2 دانشیار و مدیر گروه روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده:

منطقه بالکان غربی به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی، برای بازیگران مهم و ذی‌نفوذ حائز اهمیّتی خاص بوده، و همواره مطمح‌نظر همه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و محل تقابل منافع قدرت‌ها بوده است. جمهوری صربستان به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین جمهوری بالکان غربی، در راستای نیل به هدف استراتژیک خود در پیوستن به اتحادیه اروپا، به‌رغم تضاد منافع بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، در مسیر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و انطباق بیشتر با استانداردهای تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا جهت الحاق به این اتحادیه گام برداشته است. پژوهش حاضر درصدد واکاوی و تبیین پروسه الحاق جمهوری صربستان به اتحادیه اروپا، و بررسی و ارزیابی الگوی رفتاری اقتصادی حاکم بر سیاست خارجی آن در روند همگرایی اروپایی است. بر این اساس، به این پرسش پرداخته می‌شود که فرایند الحاق صربستان به اتحادیه اروپا و ساختارهای یورو آتلانتیک چگونه است و شرایط اقتصادی و الگوی رفتاری اقتصادی حاکم بر سیاست خارجی صربستان چه تاثیری بر این روند دارد؟ این پژوهش، در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که پس از فروپاشی یوگسلاوی، جمهوری صربستان به عنوان مهم‌ترین میراث‌دار بحران‌ها و ساختارهای ضعیف اقتصادی به جای مانده از آن، در سالیان اخیر تلاش نموده با بهره‌گیری از الگوی رفتاری توسعه‌محور مبتنی بر روند ثبات و همکاری (SAA)، در جهت تطبیق و هماهنگ‌سازی خود با استانداردهای تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا گام بردارد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، ترکیبی از روش‌های توصیفی - تبیینی و مطالعات تاریخی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the process of accession of the Republic of Serbia to the European Union with emphasis on economic behavior pattern

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD MAHDI FARAHMAND 1
  • ALI ADAMI 2

1 Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor - Department of International Relations, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Due to its geopolitical and geostrategic position, the Western Balkans region has been of special importance to important and influential actors in various dimensions, and has always been the target of all regional and global powers and the place of the conflict of interests. The Republic of Serbia, as the most important and largest republic of the Western Balkans, in order to achieve its strategic goal of joining the European Union, despite the conflicting interests of regional and international actors, to reform its economic infrastructure and better comply with EU standards He has joined this union. The present study seeks to analyze and explain the process of accession of the Republic of Serbia to the European Union, and to examine and evaluate the economic behavior pattern governing its foreign policy in the process of European integration. Accordingly, the question is what is the process of Serbia's accession to the European Union and the Euro-Atlantic structures, and what effect do the economic conditions and economic behavior of Serbian foreign policy have on this process? This study, in response to the main question, seeks to test the hypothesis that after the collapse of Yugoslavia, the Republic of Serbia, as the most important inheritor of crises and the weak economic structures left by it, in recent years has tried to use a development-based behavior model. Take steps towards the Stability and Cooperation Process (SAA) in order to adapt and harmonize itself with the standards defined by the European Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European integration "
  • Republic of Serbia "
  • process of accession "
  • European Union "
  • "
  • Stabilization and Association Agreement