دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 8-174 
3. قدرت نرم و جایگاه آن در امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 56-85

محمد علی خسروی؛ سید نوراالله میراشرفی


5. روابط سینوسی ایران و انگلیس پس از انقلاب اسلامی

صفحه 107-148

جهانبخش محبی نیا؛ علیرضا امینی؛ حسن صنعتی