پژوهشی
سیاستهای مهاجرتی و تاثیر آن بر روابط خارجی اتحادیه اروپا
سیاستهای مهاجرتی و تاثیر آن بر روابط خارجی اتحادیه اروپا

منصور رحمانی؛ میلاد ادیب سرشکی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 9-42

چکیده
  موضوع مهاجرت در اتحادیه¬ اروپا در سالهای اخیر توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است به طوری که از یک مسأله¬ درونی در کشورهای اتحادیه به یک مسأله¬ خارجی مبدل گشته و در حال حاضر جزء الویت¬های سیاست ...  بیشتر
پژوهشی
جایگاه نظام رهبری چین در تداوم فرایند توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی
جایگاه نظام رهبری چین در تداوم فرایند توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی

علیرضا سلطانی؛ حسن سلیمانی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 43-78

چکیده
  چین از جمله کشورهایی است که با تدبیر سیاست های اقتصادی توسعه گرا، از منزلت ویژه ای در سطح بین الملل برخوردار شده است. تأثیر نظام رهبری چین در این امر و تداوم آن از سال 1979 تا کنون،به ویژه دنگ شیائوپینگ به ...  بیشتر
پژوهشی
مطالعه تطبیقی ساختارهای حکومتی آفریقای جنوبی و نیجریه و تاثیر آن بر توسعه سیاسی دو کشور
مطالعه تطبیقی ساختارهای حکومتی آفریقای جنوبی و نیجریه و تاثیر آن بر توسعه سیاسی دو کشور

اردشیر سنائی؛ ابوالقاسم وفایی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 79-112

چکیده
  در آفریقای جنوبی ترکیب قومی و تفاوت نژادی بیشتر از هر عامل دیگری در روند یک صد ساله آن تاثیر گذار بوده است استقلال این کشور در سال 1910 د بر اساس نظام طراحی نظام آپارتای. دگرگونیها و تغییرات تحت تاثیر عامل ...  بیشتر
پژوهشی
سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه
سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه

محمد سهرابی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 113-144

چکیده
  وقوع انقلاب¬ها در شمال آفریقا و تسری آن به خاورمیانه سبب شد تا بازیگران منطقه¬ای و فرا¬منطقه¬ای، رویکردهای متفاوتی را در منطقهخاورمیانه اتخاذ نمایند. روسیه، به¬عنوان یکی از بازیگران فرا¬منطقه¬ای ...  بیشتر
پژوهشی
مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آلمان در دوران شرویدر و مرکل در قبال جمهوری اسلامی ایران
مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آلمان در دوران شرویدر و مرکل در قبال جمهوری اسلامی ایران

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ محمود خبازی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 145-184

چکیده
  روابط ایران و آلمان دارای سابقه طولانی و پراز فراز و نشیب است.سطح این روابط از انقلاب اسلامی و اتحاد مجدد آلمان وارد فاز جدید و با تحولعمده ای مواجه شد.آلمان به عنوان موسس اتحادیه اروپا و یکی از موثرترین ...  بیشتر
پژوهشی
سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب
سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب

سید محمد طباطبائی؛ اکرم فضلی خانی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 185-224

چکیده
  تحولات دولت‌های عربی که از سال 2010 در تونس آغاز شد و دومینووار به کشورهای دیگر از جمله مصر و لیبی رسید، باعث واکنش دولت‌های مختلف شد که یکی از آنها ترکیه است. ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه حضور خود را ...  بیشتر