پژوهشی
تاثیر فن آوری اطلاعات برگفتگوی فرهنگ ها در کشورهای خلیج فارس در عرصه جهانی شدن
تاثیر فن آوری اطلاعات برگفتگوی فرهنگ ها در کشورهای خلیج فارس در عرصه جهانی شدن

طاهره ابراهیمی فر

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 9-36

چکیده
    چکیده جهانی شدن پدیده پیچیده ای است که شکل جدیدی از روابط اجتماعی راموجب گردیده است و این در حالی است که محدودیتهای خاص خود را نیز به دنبال دارد. با وجود این که غرب بیش ترین بهره را از فن آوری اطلاعات ...  بیشتر
پژوهشی
سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوی اسلامی ایران و عربستان (از 2008 تاکنون)
سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوی اسلامی ایران و عربستان (از 2008 تاکنون)

زهرا الوندی؛ داود کیانی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 37-76

چکیده
  چکیده در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می­دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر ...  بیشتر
پژوهشی
جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران
جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران

اسماعیل بایبوردی؛ علیرضا کریمیان

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 77-102

چکیده
  چکیده وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران، موجبات داد و ستد فرهنگی و اجتماعی را در طول تاریخ فراهم آورده است چرا که ایران کشوری چند قومی است. دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه ...  بیشتر
پژوهشی
دیپلماسی پیامبر(ص) و ابزارهای توسعه روابط بین الملل با سایر دولت ها
دیپلماسی پیامبر(ص) و ابزارهای توسعه روابط بین الملل با سایر دولت ها

احمد رضا خزائی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 103-132

چکیده
  چکیده جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی در پی گیری اهداف و منافع کشورها که از گذشته تاکنون مورد توجه دولتمردان و سیاست گذاران بوده، طرح موضوع و تبیین دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام را بیش از هر زمان دیگر ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

کامران طارمی؛ ایرج مرادی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 133-166

چکیده
  از بدو پیروزی انقلاب، روابط جمهوری اسلامی ایران واتحادیه اروپا با فراز ونشیب‌های فراوانی مواجه بوده است. این فراز و نشیب ها از تنش های مضمن در روابط دوجانبه نشات گرفته است. در طول این مدت دولتهای مختلف ...  بیشتر
پژوهشی
تأثیر حوادث 11سپتامبر بر ارتقاء جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل (2010-2001)
تأثیر حوادث 11سپتامبر بر ارتقاء جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل (2010-2001)

سید محمد طباطبایی؛ راضیه حضرتی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 167-197

چکیده
  حوادث 11سپتامبر منجر به تغییرات عمده‌ای در محیط امنیت بین‌المللی گردیده است، بسیاری این رویداد را حتی مهم‌تر از پایان جنگ سرد می‌دانند. حوادث مذکور با ایجاد تغییر و تحول در ساختار نظامبین‌الملل دولت‌های ...  بیشتر