پژوهشی
رویکرد سیاست خارجی روسیه از سال 1991 تا 2011
رویکرد سیاست خارجی روسیه از سال 1991 تا 2011

احمد بخشایش اردستانی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 9-36

چکیده
  چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس در 1939 چنین ابراز نمود که "اقدامات روسیه قابل پیش بینی نیست. چون روسیه معمایی است که به طور اسرارآمیزی در یک راز پیچیده است". برخی از نخبگان سیاسی ایران نیز روسیه را متحد غیرقابل ...  بیشتر
پژوهشی
ارتقای مفهوم مداخله بشردوستانه در بستر نظریه‌های روابط بین‌الملل (با تأکید بر مکتب انگلیسی)
ارتقای مفهوم مداخله بشردوستانه در بستر نظریه‌های روابط بین‌الملل (با تأکید بر مکتب انگلیسی)

سید عبدالعلی قوام؛ رحمان نجفی سیار

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 37-60

چکیده
  مفهوم «مداخله بشردوستانه» حاکی از تفوق یافتن اصلِ مترقی‌«عدالت» بر اصل کلاسیک «حاکمیت» کشورها است. طبق این مفهوم، در صورت وقوع جنایت‌های فاحش حقوق بشر از سوی حاکمان ستمگر، حق حاکمیت ...  بیشتر
پژوهشی
تعاملات اقتصادی تاجیکستان و ایران و دورنمای آینده روابط دو کشور در دهه‌های اخیر
تعاملات اقتصادی تاجیکستان و ایران و دورنمای آینده روابط دو کشور در دهه‌های اخیر

مرتضی محمودی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 61-88

چکیده
  تاجیکستان در زمره کشورهای نوظهور آسیای مرکزی ازجمله مهمترین کشورهایی بود که به دلیل قرابت های تاریخی و فرهنگی و زبانی پس ازاستقلال مورد توجه ایران قرارگرفت. هنگام شروع روابط دوکشور از یک سو تاجیکستان ...  بیشتر
پژوهشی
جنگ سرد نوین در روابط روسیه و آمریکا
جنگ سرد نوین در روابط روسیه و آمریکا

جهانبخش محبی نیا؛ منصور صالحی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 89-124

چکیده
  پس از سپری شدن دو دهه جنگ سرد میان روسیه و آمریکا هم چنان شاهد عرصه-های جدی رقابت بین این دو قدرت بر سر موضوعات گوناگونی هستیم که ریشه در نگاه رقابت آمیز جنگ سردی است که نه تعامل و همکاری بلکه نشان ازتعارضات ...  بیشتر
پژوهشی
روابط نظامی و تسلیحاتی شمال و جنوب: بررسی موردی مجتمع-های نظامی- صنعتی ایالات متحده آمریکا
روابط نظامی و تسلیحاتی شمال و جنوب: بررسی موردی مجتمع-های نظامی- صنعتی ایالات متحده آمریکا

صادق سلیمی نمین

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 125-156

چکیده
  از دیدگاه برخی نظریات روابط بین الملل مانند نظریه واقع گرایی، ذات انسان ها شرور و بد طینت است و انسان ها در راستای کسب قدرت به هیچ آیین اخلاقی جز قدرت پایبند نبوده و سیاست و اخلاق دو مفهوم جداگانه و بدون ...  بیشتر
پژوهشی
بحران سوریه و دخالت قدرتهای بیگانه
بحران سوریه و دخالت قدرتهای بیگانه

امیر ساجدی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 157-190

چکیده
  اکثر ملتهای ناحیه خاورمیانه در یک دوره نسبتا طولانی از برخی مزایای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی بی بهره و محروم بوده اند. ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه برای سالیان دراز بصورت نظام پادشاهی با گرایشات ...  بیشتر