پژوهشی
مطالعه تطبیقی تاثیر سیاست‌های توسعه ای سازمان ملل متحد بر توسعه انسانی در آفریقای جنوبی و ایران
مطالعه تطبیقی تاثیر سیاست‌های توسعه ای سازمان ملل متحد بر توسعه انسانی در آفریقای جنوبی و ایران

طاهره ابراهیمی فر؛ تورج اخوان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1392، صفحه 9-36

چکیده
  چکیده سیاست‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد را می توان سیاست هایی دانست که با هدف دستیابی به توسعه پایدار و توسعه انسانی، موجب حفاظت از مردم در برابر عواملی می شود که ارزش‌ها و سعادت انسان را به خطر می ...  بیشتر
پژوهشی
کالبدشکافی انقلاب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن
کالبدشکافی انقلاب صورتی در یمن و نقش عربستان در سرکوب آن

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ سیدرضا مظلوم طبائی زواره

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1392، صفحه 37-76

چکیده
  ظهور خیزش های اسلامی در کشورهای خاورمیانه یک رویداد غیر منتظره در سال های اولیه هزاره سوم بود. انقلاب صورتی یمن پس از مراحل اولیه از انقلاب یاسمین تونس و همزمان با انقلاب لوتوس مصر و خیزش های مردمی در ...  بیشتر
پژوهشی
دو قرن منازعه بین دولت و مجلس در فرانسه
دو قرن منازعه بین دولت و مجلس در فرانسه

حجت اله ایوبی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1392، صفحه 77-108

چکیده
  فرانسوی‌ها پس ازانقلاب نظامهای گوناگون سیاسی را آزمودند. یکی از مهمترین چالشهای سیاسی در این کشور در دو قرن گذشته ستیز بین مجلس و دولت بر سر اختیاراتشان بود. این جنگ و گریز تاریخی هراز گاهی به پیروزی ...  بیشتر
پژوهشی
گفتمان هویتی از منظر سازه انگاری در گفتگوهای هسته ای ایران و نظام بین‌الملل
گفتمان هویتی از منظر سازه انگاری در گفتگوهای هسته ای ایران و نظام بین‌الملل

سید علی مرتضویان؛ لنا عبدالخانی؛ مصطفی حطه

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1392، صفحه 109-138

چکیده
  در حال حاضر چندین عامل، تعارض بین جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌الملل را شکل می‌دهند. در این بین، مهم‌ترین عامل مؤثر در تعارض‌های بین این دو، فعالیت هسته ای ایران است. از آنجایی که وجود برنامه هسته ...  بیشتر
پژوهشی
سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا
سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا

رضا رسولی؛ اسماعیل بایبوردی؛ مالک دلیر

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1392، صفحه 139-164

چکیده
  رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای شامل فعالیت هایی می شود که هدفشان حذف تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بین مناطق مختلف است. در مناطق مختلف کشور ترکیه تفاوت های میزان توسعه از لحاظ جمعیت، سطح درآمد ...  بیشتر
پژوهشی
سیاست خارجی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (امکان سنجی روابط راهبردی دو کشور بر مبنای مدلی تطبیقی)
سیاست خارجی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (امکان سنجی روابط راهبردی دو کشور بر مبنای مدلی تطبیقی)

صادق زیباکلام؛ مهناز گودرزی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1392، صفحه 165-205

چکیده
  در زمان حیات اتحاد شوروی حضور قدرت‌های بزرگ در آسیای مرکزی به علت تسلط کمونیست ها بر بخش وسیعی از این منطقه و عدم تمایل قدرت‌های بزرگ (به ویژه آمریکا) برای درگیری با ابرقدرت شرق و به رسمیت شناختن حوزه ...  بیشتر