پژوهشی
تاثیرات بهار عربی و انقلاب‌‌های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز
تاثیرات بهار عربی و انقلاب‌‌های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 9-36

چکیده
  چکیده خیزش‌های عربی که از تونس آغاز و به مصر، مراکش، اردن، لیبی، سوریه، یمن و بحرین گسترش یافت، سوالات مختلفی را به ذهن متبادر نمود که آیا این خیزش‌ها می تواند به سایر مناطق جهان سرایت نماید؟ امکان بروز ...  بیشتر
پژوهشی
جناح راست در فرانسه: از دوگل تا سارکوزی
جناح راست در فرانسه: از دوگل تا سارکوزی

حجت الله ایوبی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 37-74

چکیده
  چکیده در این مقاله تاریخچه و ویژگی‌های احزاب دست راستی فرانسه با تاکید بر گلیست‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. ژنرال دوگل به رغم مخالفت با نظام حزبی، با تشکیل حزب سیاسی، نظام حزبی در فرانسه را به پیش برد. ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین
بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین

اردشیر سنائی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 75-102

چکیده
  چکیده سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی همکاری های هسته ای ایران و روسیه با تاکید بر دو دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد
بررسی همکاری های هسته ای ایران و روسیه با تاکید بر دو دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد

داوود هرمیداس باوند؛ طاهره میرزائی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 103-118

چکیده
  چکیده ایرانوروسیهسیاستخارجیمبتنیبرزنهارهاونویدهاییدرطولتاریخداشتهاند. اگربهدورهجدیدروابطایرانوروسیهنظریافکندهشود،اینروابطحولیکمحوراساسیوبنیادینشکلگرفتهاستتحتعنوان «همکاریهایهستهای». ...  بیشتر
پژوهشی
بُحران هویت در منطقه خزر و نگاهی گفتمانی به حل آن
بُحران هویت در منطقه خزر و نگاهی گفتمانی به حل آن

حسین سیف زاده

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 119-152

چکیده
  چکیده با مشاهده نشانه­هایی از ظهور چرخه­های بحران در هویت گفتمانی منطقه خزر، محتوای این مقاله تلاشی است گفتمانی برای وانمودکردن معنادار دو نگاه موجود و ممکنی که شهروندان این منطقه به هویت خود دارند ...  بیشتر
پژوهشی
استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه: میدانی برای تعامل قدرت سخت و قدرت نرم
استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه: میدانی برای تعامل قدرت سخت و قدرت نرم

سید محمد طباطبایی؛ یوسف سیفی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 153-186

چکیده
  چکیده نظریه قدرت نرم، به تعریف وجهی از قدرت همت گمارده، که بسیار پیش از طرح این نظریه در روابط میان کشور ها دانسته یا ندانسته مورد استفاده قرار می گرفته است. اما آنچه به طرح این نظریه اهمیت می بخشد، منظری ...  بیشتر
پژوهشی
ساخت موضوعی امنیت از دیدگاه سازه‌انگاری
ساخت موضوعی امنیت از دیدگاه سازه‌انگاری

حسن عیوض زاده اردبیلی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 187-216

چکیده
  چکیده سازه­انگاری به عنوان دیدگاهی بدیع در روابط بین­الملل معاصر از قابلیت­های بسیاری جهت ارزیابی مقولات رشتۀ روابط بین­الملل برخوردار است. این دیدگاه به مثابۀ بدیلی برای جریان اصلی می­تواند ...  بیشتر
پژوهشی
تحلیل نظری الگوهای رفتاری آمریکا نسبت به چین
تحلیل نظری الگوهای رفتاری آمریکا نسبت به چین

ابراهیم متقی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 217-240

چکیده
  چکیده الگوهای رفتاری آمریکا در قبال چین از دوران عادی سازی روابط تاکنون ترکیبی از تعامل سیاسی، همگرایی اقتصادی، به عنوان سیاست سفلی و الگوی دربرگیری استراتژیک، به عنوان سیاست والا است، برای تحلیل نظری ...  بیشتر