پژوهشی
امکان سنجی بکار گیری نظریه های همگرایی در تحلیل بحران اروپا
امکان سنجی بکار گیری نظریه های همگرایی در تحلیل بحران اروپا

ابراهیم آقا محمدی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1395، صفحه 9-43

چکیده
  از زمان تشکیل اتحادیه اروپا نظریه های گوناگون تلاش کرده اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات ...  بیشتر
پژوهشی
اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا
اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا

جهانبخش ایزدی؛ حمید رضا اکبری

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1395، صفحه 45-67

چکیده
  برای ترسیم افق امنیتی منطقه غرب آسیا - پس از انقلاب‌های عربی سال 2011 -  ضروری است مؤلفه‌ها، متغیرها و عناصر مهم آن از جمله اسلام سیاسی مورد واکاوی قرارگیرد. بر این پایه، اسلام سیاسی از عمده‌ترین جریان‌ها ...  بیشتر
پژوهشی
مسابقه تسلیحاتی و مدیریت دفاع منطقه ای در میان کشورهای حوزه خلیج فارس(2010-1990)
مسابقه تسلیحاتی و مدیریت دفاع منطقه ای در میان کشورهای حوزه خلیج فارس(2010-1990)

هادی صادقی اول؛ فرهاد قاسمی؛ بهاره پورجم پورجم

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1395، صفحه 117-140

چکیده
  از دیرباز مجهز شدن به سلاح، از جمله کنش های راهبردی واحدهای سیستم بین الملل بوده که برای مدیریت و ﺗﺄمین امنیت خود بکارگرفته­اند، البته این شکل از کنش منجر به بروز مسابقه­های تسلیحاتی شده است.؛ این ...  بیشتر
پژوهشی
مبانی نظری تداوم ناتو پس از جنگ سرد
مبانی نظری تداوم ناتو پس از جنگ سرد

حسین سلیمی؛ حسن عیوض زاده

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1395، صفحه 141-164

چکیده
  چکیده شکل گیری و تداوم سازمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در دوره جنگ سرد، به ویژه پس از پایان جنگ سرد، یکی از موضوع های اساسی و در عین حال بحث برانگیز در نزد محققان رشته روابط بین الملل محسوب می­شود. ...  بیشتر
پژوهشی
پیامدهای توافق هسته ای بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا
پیامدهای توافق هسته ای بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

جعفر قامت؛ محمدرضا پورقوشچی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1395، صفحه 165-188

چکیده
  چکیده روابط ایران و کشورهای اروپایی، ریشه در تاریخ داشته و همواره در دوره های مختلف از فراز و نشیب برخوردار بوده است، اما در دوره جدید، با توجه به توافق به دست آمده و موفقیت دولت یازدهم در حل پرونده پیچیده ...  بیشتر
پژوهشی
قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا مایلی؛ مریم مطیعی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1395، صفحه 190-207

چکیده
  چکیده   در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. قدرتی که ﺗﺄکید بر استفاده از ابزارهایی در راستای ایجاد جذابیت برای ﺗﺄثیرگذاری و افزایش نفوذ در سایر کشورها دارد. جمهوری ...  بیشتر