دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 1-172 

پژوهشی

1. ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالشها)

صفحه 1-42

بهرام امیراحمدیان؛ روح اله صالحی دولت آباد


3. سیاست خارجی باراک اوباما در غرب آسیا و شمال آفریقا تا سال 2015

صفحه 67-86

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ امین پرهیزکار؛ احسان خضری