پژوهشی
شرحی بر رهیافت و روش پدیدارشناسی و نتایج آن در علوم سیاسی
شرحی بر رهیافت و روش پدیدارشناسی و نتایج آن در علوم سیاسی

جواد آقاجری؛ علیرضا صحرایی

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 8-37

چکیده
  چکیده یکی از مباحث مهم و جدی در دهه‌های اخیر توجه به مباحث روش شناختی و کاربست آن در حوزه‌های مختلف می‌باشد. البته استفاده از متدها و روش‌های گوناگون از دیرباز موردتوجه و امعان نظر اندیشمندان مختلف ...  بیشتر
پژوهشی
آمریکا و روسیه، رقابت و منازعه
آمریکا و روسیه، رقابت و منازعه

داود آقایی؛ علیرضا ثمود ی؛ مهدی موسوی

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 38-64

چکیده
  چکیده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصور می­شد رقابت میان این دو ابرقدرت به پایان رسیده است و تضاد و رقابت جای خود را به همکاری خواهد داد،اما پس از مدتی این خوش بینی ازصحنه بین­ المللی رخت بر بست و ...  بیشتر
پژوهشی
مبانی فکری خشونت سیاسی در بنیاد گرایی اسلامی
مبانی فکری خشونت سیاسی در بنیاد گرایی اسلامی

علی اکبر امینی؛ قاسم حزباوی

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 65-100

چکیده
  چکیده در این مقاله تلاش شده است تا ضمن آشنایی با نگرش بنیاد گرایان به دولت و جامعه، خاستگاه خشونت و مبانی فکری آن مورد بررسی قرار گیرد.آنچه امروزه از بنیاد گرایی اسلامی در برداشت های مختلف دریافت می شود، ...  بیشتر
پژوهشی
تاثیر نقش انرژی بر روابط دوجانبه آلمان و روسیه
تاثیر نقش انرژی بر روابط دوجانبه آلمان و روسیه

حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ ابراهیم معراجی

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 101-118

چکیده
  چکیده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و وحدت دو آلمان  شاید به سختی قابل پیش بینی بود  که دو کشور به سرعت به سمت روابط حسنه در ابعاد مختلف پیش بروند. روابط آلمان و روسیه، فراز و فرودهای بسیاری را از ...  بیشتر
پژوهشی
چالشهای مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان، از سال 2001 تا 2010 مطالعه موردی اروند و هیرمند
چالشهای مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان، از سال 2001 تا 2010 مطالعه موردی اروند و هیرمند

حمید پیشگاه هادیان؛ علیرضا حجازی

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 119-168

چکیده
  چکیده این مقاله به تشریح و تحلیل ِسیاست آب آبراهه های بین المللی ایران با افغانستان:  هیرمند/ هلمند و ایران و عراق:  اروند رود/ شط العرب در دوره زمانی 2011 تا 2010  می پردازد. شکل گیری پروسه امنیت بین ...  بیشتر
پژوهشی
همگرایی منطقه ای قفقاز جنوبی: موانع و چالشها از منظر جمهوری اسلامی
همگرایی منطقه ای قفقاز جنوبی: موانع و چالشها از منظر جمهوری اسلامی

جمشید ثریا

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 169-198

چکیده
  چکیده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس جمهوری های تازه استقلال یافته، وضعیت جدیدی را در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران بوجود آورده است. مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی ...  بیشتر
پژوهشی
انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل‌گیری ثبات در نظام سیاسی
انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل‌گیری ثبات در نظام سیاسی

رضا جلالی؛ مهدی غلامی

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 199-228

چکیده
  چکیده مطالعات تاریخی نشان دهنده نقش کلیدی نخبگان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حاکی از آنست که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای ...  بیشتر
پژوهشی
بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان
بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان

عبدالعلی قوام؛ ندا محمد

دوره 3، شماره 12 ، آذر 1389، صفحه 229-262

چکیده
  چکیده هویت به عنوان سازمان دهنده معنا، نقش، کارکردها و هسته نظام اجتماعی یکی از مهمترین مباحثی است که بشر در طول حیات خود به طرق گوناگون در پی حفظ و تعریف آن بوده است. در جریان جهانی شدن و مباحث ساختار ...  بیشتر