پژوهشی
تقابل سیاست خارجی روسیه و آمریکا در گرجستان
تقابل سیاست خارجی روسیه و آمریکا در گرجستان

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ ذبیح اله نادری

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده پس از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری گرجستان در آوریل 1991، پایه اصلی سیاست این کشور بر عدم وابستگی به روسیه و ایجاد روابط نزدیک با آمریکا و متحدان غربی‌اش بنا شد. با وقوع انقلاب رز و انتخاب ...  بیشتر
پژوهشی
فمینیسم و دموکراسی در گذر تاریخ
فمینیسم و دموکراسی در گذر تاریخ

محمد توحیدفام؛ لیلا عیسی وند

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 25-56

چکیده
  چکیده در طول قرن بیستم جنبش های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که یکی از آنها جنبش زنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت زنان گردید. جنبش زنان بعدها فمینیسم نام گرفت و تا به امروز تغییرات فراوانی درون خود ...  بیشتر
پژوهشی
کالبد شکافی انقلاب‌های رنگین و تأثیر آن در ایران
کالبد شکافی انقلاب‌های رنگین و تأثیر آن در ایران

محمد علی خسروی؛ داوود بیات

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 57-94

چکیده
  چکیده انقلاب رنگی یکی از شیوه‌های جدید تغییر رژیم از دو دهه‌ی گذشته تا کنون است که عمدتاً علیه نظام‌های سیاسی فرسوده و باقی‌مانده از دوره‌ی جنگ سرد در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری‌های استقلال یافته ...  بیشتر
پژوهشی
فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران
فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران

محمدجواد حق شناس؛ عمران یوسفی

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 95-124

چکیده
  چکیده افغانستان به لحاظ حضور در محیط استراتژیک ایران یکی از مهمترین حلقه های آن به شمار می رود. اهمیت راهبردی افغانستان برای ایران بسیار مهم است. محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان یکی از مهمترین ...  بیشتر
پژوهشی
سازمان جهانی گمرک با رویکرد بررسی موانع پیش روی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این سازمان
سازمان جهانی گمرک با رویکرد بررسی موانع پیش روی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این سازمان

علی طباطبایی؛ عباس ثابتی

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 125-166

چکیده
  چکیده سازمان جهانی گمرک در سال 1947، در ابتدا با تأسیس کمیته گمرکی حاصل از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع به کار و در سال 1952 به نام شورای گمرکی و در نهایت در سال 1994 به نام سازمان جهانی گمرک به یک ...  بیشتر
پژوهشی
اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی (ع)

عباسعلی رهبر؛ علی ملک زاده

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 167-202

چکیده
  چکیده اصالت فرد معمولا"درکناراصالت جامعه بکارمی رود ودارای معانی متعدد می باشد یکی از مفاهیمی که در مورد این واژه بکا ر رفته است حقیقت بودن چیزی که اصل نامیده می شود، ودیگری تابع آن محسوب می گردد.از آنجایی ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین
بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین

اردشیر سنایی؛ مونا کــاویانپور

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 203-228

چکیده
  چکیده سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله ...  بیشتر
پژوهشی
سلاح‌های هسته‌ای و استراتژی آمریکا از منظر روزنامه واشنگتن پست در دوران خاتمی
سلاح‌های هسته‌ای و استراتژی آمریکا از منظر روزنامه واشنگتن پست در دوران خاتمی

محمدرحیم عیوضی؛ فرزانه صیفوری

دوره 3، شماره 13 ، اسفند 1389، صفحه 229-262

چکیده
  چکیده هنگامی که صحبت از تلاش اتحادیه اروپا برای برقراری روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در پرتو توسعه ارتباطات سیاسی به میان آمد، بسیاری از تحلیل‌گران این امر را نشانه‌ای از استقلال اروپا از آمریکا ...  بیشتر