دوره و شماره: دوره 3، شماره 13 - شماره پیاپی 12، زمستان 1389، صفحه 1-276 

پژوهشی

1. تقابل سیاست خارجی روسیه و آمریکا در گرجستان

صفحه 1-24

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ ذبیح اله نادری


2. فمینیسم و دموکراسی در گذر تاریخ

صفحه 25-56

محمد توحیدفام؛ لیلا عیسی وند