پژوهشی
شیوه‌های تقابل روسیه با گسترش ناتو به شرق
شیوه‌های تقابل روسیه با گسترش ناتو به شرق

محمدجواد حق شناسی؛ امین باویر

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 9-34

چکیده
  چکیده پس از فروپاشی شوروی در سال 1990 یکی از مسائلی که به دغدغه ای برای کشورهای اروپای غربی و آمریکا تبدیل شد، کشورهای اروپای شرقی بودند که تا آن زمان عضو پیمان ورشو بودند. بنابراین نیاز بود که این کشورها ...  بیشتر
پژوهشی
آزادی به مثابه معنا
آزادی به مثابه معنا

جهانبخش ایزدی

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 35-64

چکیده
  چکیده آزادی مفهومی بلند، پرآوازه، دیریاب و درعین‌حال گمگشته تاریخ مبارزات و مجاهدت‌های وسیع و دامنه‌دار بشری است. اما این مفهوم گرانسنگ و غیرقابل مقایسه با سایر ارزش‌های همطراز، مشکل معنایی و مفهومی ...  بیشتر
پژوهشی
رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام
رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام

علی لاریجانی؛ غلامرضا غلامی ابرستان

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 65-92

چکیده
  چکیده در ادبیات سیاسی رایج، مشروعیت به معنای «پذیرش حق اعمال قدرت از سوی شهروندان» تعریف می‌شود، اما از نگاه اسلام مشروعیت نظام سیاسی دقیقا  بر اساس تعریف مذکور تعریف نمی شود بلکه مشروعیت نظام ...  بیشتر
پژوهشی
تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل
تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل

دیدخت صادقی حقیقی

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 93-128

چکیده
  چکیده "اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به موجب این اصل عام  کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌‌اند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها ...  بیشتر
پژوهشی
نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود
نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود

احمد ساعی؛ عبدالمجید سیفی

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 129-150

چکیده
  چکیده این مقاله به بررسی مهاجرت نیروی کار از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته و تضادهایی که در این قالب در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود، می پردازد. این مهاجرت ها باعث ایجاد یک چالش بزرگ ...  بیشتر
پژوهشی
چارچوبی تحلیلی برای بررسی روابط ترکیه و اسرائیل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (2010ـ‌ 2002)
چارچوبی تحلیلی برای بررسی روابط ترکیه و اسرائیل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (2010ـ‌ 2002)

اردشیر سنایی

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 151-180

چکیده
  چکیده ترکیه نخستین کشور مسلمان خاورمیانه است که در سال 1949 اسرائیل را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک با آن کشور برقرار کرد. از روابط ترکیه و اسرائیل، همواره به عنوان یک رابطه استراتژیک نام برده می شود. ...  بیشتر
پژوهشی
مجتمع‌های نظامی صنعتی و نقش نظامیگری در سیاست خارجی امریکا
مجتمع‌های نظامی صنعتی و نقش نظامیگری در سیاست خارجی امریکا

فاطمه شکوهی آذر؛ سعید گیوکی

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 181-196

چکیده
  چکیده مجتمع های نظامی-صنعتی یکی از پدیده های سیاست بین المللی هستند که نقش پیچیده ای را در فرآیند تصمیم گیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا می کنند. مجتمع های نظامی – صنعتی قادر به شکل دادن رفتار و سیاست ...  بیشتر
پژوهشی
جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین
جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین

علیرضا سلطانی؛ مریم درخشنده لزرجانی؛ محمد ره گوی

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1390، صفحه 197-229

چکیده
  چکیده دقت در وضعیت انرژی چین نشان می دهد که از یکسو تقاضای انرژی در این کشور به تبع رشد و توسعه اقتصادی آن به شدت در حال افزایش است و از دیگر سو به دلیل کمبود منابع داخلی، وابستگی این کشور به منابع بین المللی ...  بیشتر