پژوهشی
دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی
دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی

علی اکبر امینی؛ عقیل گودرزی

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 9-28

چکیده
  چکیده شاهنامه کتاب نبرد بین خوبی و بدی است که از آئین مزدائی و اندیشه ایران پیش از اسلام مایه گرفته است. در دوره اساطیری و پهلوانی تا پایان پادشاهی کیانیان، این نبرد به نحو روشن و مداوم دنبال می شود. جهان ...  بیشتر
پژوهشی
نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان
نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان

احمد بخشایشی اردستانی؛ پرویز میرلطفی

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 29-56

چکیده
  چکیده نوشتار حاضر در پی علت یابی ظهور پدیده طالبان است. گرچه علل تام این پدیده سلسله عللی است که در دو حوزه درونی و بیرونی زمینه ساز شکل گیری طالبان هستندوبا در نظر گرفتن این نکته که علل بیرونی این پدیده ...  بیشتر
پژوهشی
سیاست خارجی آمریکا و کردهای عراق
سیاست خارجی آمریکا و کردهای عراق

منوچهر جفره؛ ایوب منتی؛ محمد رهگوی

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 57-76

چکیده
  چکیده مقاله حاضر به بررسی سیاست خارجی آمریکا درقبال کردهای عراق درپرتو تحولات سیاسی درمنطقه خاورمیانه می پردازد. حضورنظامی آمریکا درشمال عراق درزمان جورج بوش پدر و همچنین اشغال صورت گرفته این کشور ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی نمادها و آیین های مشروعیت بخش در برنامه های صدا و سیما با تاکید بر مناسک مذهبی
بررسی نمادها و آیین های مشروعیت بخش در برنامه های صدا و سیما با تاکید بر مناسک مذهبی

مجتبی مقصودی؛ جعفر علی پور

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 77-116

چکیده
  چکیده نمادها، اسطوره ها و آیین ها، نظامهایی از ارزشها هستند که اگر از سوی نظام سیاسی بعنوان ابزارهایی برای اعمال قدرت یا کنترل و یا برقراری نظم و همبستگی و یکپارچگی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، می ...  بیشتر
پژوهشی
روسیه و گرجستان: از تعاملات تا تنش ها
روسیه و گرجستان: از تعاملات تا تنش ها

رویا منتظمی؛ نجمه سلیمانی کاریزمه

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 117-142

چکیده
  چکیده جمهوری گرجستان به دلیل واقع شدن در منطقه ی مهم قفقاز همواره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است. در این میان، روسیه از بدو استقلال گرجستان کوشیده است تا با برقراری رابطه ی نزدیک با این کشور، ...  بیشتر
پژوهشی
پیر بوردیو و اندیشه «دموکراسی واقعی»: درآمدی بر مشارکت سیاسی در فضای تعامل کنش و ساختار
پیر بوردیو و اندیشه «دموکراسی واقعی»: درآمدی بر مشارکت سیاسی در فضای تعامل کنش و ساختار

علی مرتضویان؛ سید مرتضی فتاحی

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 143-184

چکیده
  چکیده «پیر بوردیو» (2002-1930) سر شناس ترین چهره جامعه شناسی فرانسه است که با صورتبندی رهیافت تعامل گرایانه خود، طنین خاتمه استیلای نظریه های کنش گرا و ساختار گرا در جامعه شناسی را فراگیرتر ساخت. وی ...  بیشتر
پژوهشی
جستارهایی در باب الیتیسم کلاسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو
جستارهایی در باب الیتیسم کلاسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو

محمدحسین رفیعی؛ سید محمدجواد قربی

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 185-218

چکیده
  چکیده جوامع بشری از نیروهای اجتماعی مختلفی سازمان می یابند که هر کدام دارای خصال ومولفه های مربوط به خویش هستند که بررسی هریک از آنها درجای خودشان حائز اهمیت است. یکی از این نیروهای اجتماعی موثر در سطح ...  بیشتر
پژوهشی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری
تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری

عباسعلی رهبر؛ فاطمه حیدری

دوره 4، شماره 14 ، خرداد 1390، صفحه 219-253

چکیده
  چکیده سرمایه اجتماعی مفهوم نوینی است که از علوم اجتماعی وارد عرصه علوم سیاسی گردیده و دامنه پژوهشی، کاربرد و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری بالقوه و بالفعل گسترده­ای در صحنه روابط جامعه و حکومت دارد. سرمایه ...  بیشتر