دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 15، بهار 1390، صفحه 1-266 
3. سیاست خارجی آمریکا و کردهای عراق

صفحه 57-76

منوچهر جفره؛ ایوب منتی؛ محمد رهگوی


5. روسیه و گرجستان: از تعاملات تا تنش ها

صفحه 117-142

رویا منتظمی؛ نجمه سلیمانی کاریزمه