پژوهشی
ادراکات توسعه گرای دنگ شیائو پینگ و عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا
ادراکات توسعه گرای دنگ شیائو پینگ و عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید مهدی حبیبی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1398، صفحه 9-41

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.1.8

چکیده
  چرایی عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا در دهه 1970، پرسشی اصلی پژوهش حاضر است. در پاسخ، نگارندگان این فرضیه را مورد راستی آزمایی قرار می‌دهند که «روی کار آمدن رهبران جدید با ادراکات متفاوت از رهبران ...  بیشتر
پژوهشی
مواجهه گفتمان مقاومت (شیعی) و گفتمان سلفی ـ اخوانی بر ترتیبات امنیتی سنتی غرب آسیا
مواجهه گفتمان مقاومت (شیعی) و گفتمان سلفی ـ اخوانی بر ترتیبات امنیتی سنتی غرب آسیا

مرتضی شیرودی؛ احمدرضا شاه علی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1398، صفحه 43-63

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.2.9

چکیده
  امروزه مساله پیچیده هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویت­های تازه و خدشه­دار شدن     اثر پیش‌رو می‌کوشد تا با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با کاربست ملاحظات کاربردی، به ارائۀ تحلیلی ...  بیشتر
پژوهشی
کنشگری تدافعی جمهوری اسلامی ایران در قبال هژمونیسم نومحافظه کاران ایالات متحده؛ از پسابرجام تا سال 2019 میلادی
کنشگری تدافعی جمهوری اسلامی ایران در قبال هژمونیسم نومحافظه کاران ایالات متحده؛ از پسابرجام تا سال 2019 میلادی

یونس فروزان؛ عبدالرضا عالیشاهی؛ مجید رفیعی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1398، صفحه 65-91

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.3.0

چکیده
  با ورود نومحافظه کاران به کاخ سفید، بسیاری از سیاست های مبتنی بر دموکراسی، گفتگو و تنش زدایی دوران باراک اوباما جای خود را به سیاست هایی دادکه عملا به تشدید چالش ها با رقبای آمریکا منجر شد. به عنوان مثال، ...  بیشتر
پژوهشی
اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل
اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ مهدی سلامی زواره؛ مهرداد فلاحی بَرزُکی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1398، صفحه 93-128

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.4.1

چکیده
  چین و اسرائیل از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوتند. چین دارای ده شهر است که به تنهایی از جمعیت کل اسرائیل بیشتر است. هیچ اجتماع یهودی در چین و هیچ اجتماع چینی در اسرائیل وجود ندارند. اسرائیل با مهمترین رقیب ...  بیشتر
پژوهشی
انفصال یک جانبه کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل
انفصال یک جانبه کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل

دیدخت صادقی حقیقی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1398، صفحه 129-154

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.5.2

چکیده
  در 16 مارس 2014 طی یک رفراندوم که با حمایت و مداخله نظامی روسیه برگزار شد، کریمه اعلام استقلال نمود و بطور یک جانبه از اوکراین جدا شد و بلافاصله مورد شناسایی روسیه قرار گرفت. سپس پارلمان کریمه خواهان الحاق ...  بیشتر
پژوهشی
جهانی شدن و هویت ملی ایران
جهانی شدن و هویت ملی ایران

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1398، صفحه 155-186

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.6.3

چکیده
  امروزه مساله پیچیده هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویت های تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین، به یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری متفکرین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دولت مردان تبدیل ...  بیشتر