پژوهشی
تجزیه و تحلیل رفتار ترامپ در قبال ایران از منظر تحلیل لایه ای علت ها
تجزیه و تحلیل رفتار ترامپ در قبال ایران از منظر تحلیل لایه ای علت ها

حسن خداوردی؛ علی اصغر غفاری

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 9-45

چکیده
  تقابل ایران و آمریکا در موضوعات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز شده و به مرور در حوزه‌های وسیعی نیز گسترش یافته است. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تقابل دو کشور وارد ...  بیشتر
پژوهشی
ایران و سیاست موازنه گرای آلمان
ایران و سیاست موازنه گرای آلمان

فرانک خودنگاه؛ داود کیانی؛ مهدی جاودانی مقدم

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 47-72

چکیده
  در میان قدرت های اصلی غربی، آلمان تنها دولتی است که کارنامه ای استعماری یا سلطه جویانه در حافظه تاریخی ایرانیان بر جای نگذاشته است. در ربع آخر قرن حیات سیاسی قاجار، در سراسر دوران پهلوی و نیز در طول چهار ...  بیشتر
پژوهشی
ترامپ،عبور از نهادگرایی و چالش جایگاه
ترامپ،عبور از نهادگرایی و چالش جایگاه "هژمون لیبرال" برای آمریکا

تاج الدین صالحیان

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 73-105

چکیده
  عدم شکل گیری موازنه قدرت مقابل ایالات متحده پس از فروپاشی شوروی، از پدیده های جدید در روابط بین الملل بوده است. اغلب لیبرال ها و طرفداران نظریه ثبات هژمونیک، در کنار قدرت خارق العاده آمریکا در بعد نظامی، ...  بیشتر
پژوهشی
پژواک انقلاب اسلامی ایران در نیجریه بر اساس نظریه پخش
پژواک انقلاب اسلامی ایران در نیجریه بر اساس نظریه پخش

حدیث قائد رحمتی؛ محمود علیپور گرجی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 107-124

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران بازتاب و تأثیرات مهم و بنیادی در فراسوی مرزها داشته است. در این میان، نیجریه نمونه‌ای است که در پژوهش حاضر براساس نظریۀ پخش هاگراستراند مورد بررسی قرار گرفته است. ازمنظر هاگراستراند ...  بیشتر
پژوهشی
مطالعه تطبیقی سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران‌های یمن و سوریه بر اساس مدل مکعب بحران
مطالعه تطبیقی سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران‌های یمن و سوریه بر اساس مدل مکعب بحران

فرزاد جهان بین؛ محمدجواد فتحی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 125-164

چکیده
  سوریه ویمن اکنون کانون‌های فعال‌ ناآرامی‌ درمنطقه‌ی غرب آسیا هستند وایران وعربستان نیز برجسته‌ترین کنشگران نقش‌آفرین دراین بحران‌ها می‌باشند.مسئله‌ی‌حائزاهمیت ادراک‌والگوی‌مدیریتی این دو ...  بیشتر
پژوهشی
طرح جاده ابریشم جدید و رویکرد انرژی‌محور چین در آسیای میانه و روسیه
طرح جاده ابریشم جدید و رویکرد انرژی‌محور چین در آسیای میانه و روسیه

سعید میرترابی؛ هادی ترکی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 167-195

چکیده
  چین به عنوان بزرگترین قدرت نوظهور اقتصادی در جهان، چند دهه رشد پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی ...  بیشتر
پژوهشی
سنجش موازین کیفری حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی
سنجش موازین کیفری حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی

پیمان نمامیان؛ ابراهیم آقامحمدی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 197-227

چکیده
  موازین کیفری حقوق هسته‌ای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بین‌المللی به کار بسته می‌شوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرم‌انگاری کنند ...  بیشتر
پژوهشی
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر واگرایی در منطقه جنوب غرب آسیا
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر واگرایی در منطقه جنوب غرب آسیا

سامره یعقوبی؛ عزت اله عزتی؛ ابراهیم رومینا

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 229-255

چکیده
  کشورهای جنوب غرب آسیا دارای چالش های سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و ایدئولوژیکی متعددی می باشند که از سوی دیگر فاقد ساختار منطقه ای فراگیر هستند تا بتوانند در راستای حل و فصل منازعات و چالش های شکل گرفته ...  بیشتر