پژوهشی
پیامدهای سیاست خارجی دولت روحانی بر تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی ایران
1. پیامدهای سیاست خارجی دولت روحانی بر تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا صارمی؛ علیرضا رضایی؛ قاسم ترابی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  دولت یازدهم اصول و محور های سیاست خارجی دولت خود را در چارچوب تعامل سازنده با جهان معرفی نمود. این ایده در پاسخ به دیپلماسی دولت نهم و دهم اتخاذ شد. ایده تعامل سازنده دولت یازدهم دارای اصول و مولفه هایی ...  بیشتر
پژوهشی
دلایل خروج آمریکا از برجام از منظر رئالیسم نئوکلاسیک
2. دلایل خروج آمریکا از برجام از منظر رئالیسم نئوکلاسیک

اکرم صالحی؛ محمدرضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  برجام یکی از اتفاقات حقوقی و بین المللی مهم در تاریخ روابط بین الملل محسوب میشود. این توافق بین المللی که نتیجه دو سال مذاکرات رسمی و فشرده بود، بین ایران و گروه 1+5 در شهر وین منعقد شد. در پی امضای این سند، ...  بیشتر
پژوهشی
مولفه های ژئواکونومیک سیاست خارجی فرانسه در فضای رقابت های ژئوپلیتیک غرب آسیا و پیامدهای آن برای روابط ایران-فرانسه
3. مولفه های ژئواکونومیک سیاست خارجی فرانسه در فضای رقابت های ژئوپلیتیک غرب آسیا و پیامدهای آن برای روابط ایران-فرانسه

علی صباغیان؛ محسن جلالی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  تعامل بازیگران غرب آسیا با قدرت‌های بزرگ، همواره به‌عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر توازن منطقه در مطالعات روابط بین‌الملل مورداشاره قرارگرفته است. فرانسه نیز یکی از وزنه‌هایی است که از دیرباز در یارگیری‌های ...  بیشتر
پژوهشی
جایگاه خلیج فارس در ادوار مختلف تکامل امنیت انرژی چین
4. جایگاه خلیج فارس در ادوار مختلف تکامل امنیت انرژی چین

مجید عباسی(اشلقی)؛ محمد زارع

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  باید اذعان کردکه امروزه، قدرت مانند هواپیمایی است که می تواند در هر سرزمینی فرود آید به شرطی که امکانات و بستر سازی مناسبی برای فرود آماده و مهیا شده باشد. چین با فهم این مسئله و بستر سازی مناسب از دهه ...  بیشتر
پژوهشی
چشم انداز سیاسی – اقتصادی بندر چابهار در راهبردهای آینده نگرانۀ سیاست گذاری خارجی- امنیتی هندوستان
5. چشم انداز سیاسی – اقتصادی بندر چابهار در راهبردهای آینده نگرانۀ سیاست گذاری خارجی- امنیتی هندوستان

یاسر کهرازه

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  چکیده:در نگاه هندی، چابهار بخشی از ایده های استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ناسیونالیسم هندی برای خیزش منطقه ای و جهانی و رقابت متوازن ژئو اکونومیکی با رقیبان سنتی و دیرینه است. در سند چشم انداز هند، بندر چابهار ...  بیشتر
پژوهشی
دکترین مسئولیت حمایت: شکاف میان انتظارات و واقعیت‌ها
6. دکترین مسئولیت حمایت: شکاف میان انتظارات و واقعیت‌ها

عقیل محمدی؛ مهرداد حلال خور

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  ناتوانی جامعه‌ی بین‌المللی در مقابله‌ی جدی‌ با نقض گسترده‌ی و سازمان‌یافته‌ی حقوق بشر و مشکلات مربوط به توجیه مبانی قانونی مداخله‌ی بشردوستانه در دهه‌ی 1990، موجب طرح دکترین «مسئولیت حمایت» ...  بیشتر