پژوهشی
ﺗﺄثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند توسعه در مکزیک(1994-2016)
ﺗﺄثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند توسعه در مکزیک(1994-2016)

سیدمحمد طباطبایی؛ هادی آجیلی؛ مهدی رضایی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1396، صفحه 9-38

چکیده
  مطالعه تاریخی اقتصاد توسعه در مکزیک و مروری بر تحولات و تغییرات در الگوهای توسعه اقتصادی در این کشور به دلیل نقش و جایگاه مکزیک در جهان امروز و به ویژه جایگاه مهم آن در اقتصاد جهانی که به یازدهمین اقتصاد ...  بیشتر
پژوهشی
علت کاوی کودتای نافرجام2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه
علت کاوی کودتای نافرجام2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه

محمد علی بصیری؛ سیدعلی مجیدی نژاد؛ عبدالرضا عالیشاهی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1396، صفحه 39-64

چکیده
   ارتش ترکیه در سال­های 1960، 1971، 1980، 1997.م به خاطر حقی که «کمال آتاترک» برای محافظت از جمهوری ترکیه و حفاظت از ارزش­های کمالیستی به موجب قانون اساسی به ارتش واگذار کرده، دست به کودتا زده است، ولی ...  بیشتر
پژوهشی
بازخوانش جغرافیایی از دیاسپورا
بازخوانش جغرافیایی از دیاسپورا

محمدرضا حاتمی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1396، صفحه 65-81

چکیده
  در جهان پست مدرن امروزی، دیاسپورا یا آوارگی قومی، خواه به اجبار و یا داوطلبانه نقشی اساسی در تعیین سیاستهای کشورهای میزبان و یا مهمان دارد؛ چرا که دیاسپورا در سیالیت مرزها، ایجاد و یا تخریبب پدیده دولت ...  بیشتر
پژوهشی
ﺗﺄثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا
ﺗﺄثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا

کابک خبیری؛ منوچهر محمدی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1396، صفحه 83-104

چکیده
  توافق­های چند جانبه در بین کشورهای دنیا در ارتباط با مسائل چالش برانگیز معمولا راه گشای نقش آفرینی طرفین در تحولات پس از چنین توافقاتی است. برنامه جامع اقدام مشترک، حکم چنین ابزاری را برای ایران داشت ...  بیشتر
پژوهشی
چرایی ظهور دیپلماسی نوین در بستر متحول نظام جهانی
چرایی ظهور دیپلماسی نوین در بستر متحول نظام جهانی

روح الأمین سعیدی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1396، صفحه 105-136

چکیده
  طی دهه­های اخیر به تبع وقوع گذار از نظم وستفالیایی به نظم پساوستفالیایی در نظام جهانی، بسیاری از قواعد، اصول و رویه­های حاکم بر تعاملات کنشگران دستخوش دگرگونی­های شگرفی شده و دیپلماسی نیز به عنوان ...  بیشتر
پژوهشی
جایگاه برنامه هسته‌ای ایران در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی
جایگاه برنامه هسته‌ای ایران در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی

حمید نیکو؛ مرتضی سویلمی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1396، صفحه 138-171

چکیده
  ﻣﺴﺄله ایران و رژیم صهیونیستی در چهارچوب بازی حاصل جمع صفر قابل تبیین است. به این معنا که وجود این رژیم برای ج. ا. ایران غیر قابل تحمل است و از طرف دیگر رژیم صهیونیستی، ج. ا. ایران را به دلیل بهره‌مندی از ...  بیشتر