پژوهشی
مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو
مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو

سید اسمعیل حسینی‌گلی؛ احمد ساعی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 9-29

چکیده
  چکیده صنعت خودروسازی در ایران و کره جنوبی هم‌زمان در برهه خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ...  بیشتر
پژوهشی
رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم و امنیت منطقه خاورمیانه
رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم و امنیت منطقه خاورمیانه

ملک تاج خسروی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 31-58

چکیده
  چکیده منطقه خاورمیانه و زیرنظام آن یعنی منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه‌ای منحصر به فرد شناخته می‌شود که از یک سو به دلیل وجود منابع انرژی و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ...  بیشتر
پژوهشی
روابط غرب - روسیه در سایه تحولات اوکراین 2014
روابط غرب - روسیه در سایه تحولات اوکراین 2014

عباسعلی زنده بودی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 59-82

چکیده
  چکیده حدود سه سال پیش ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال اعتراضات گسترده ضددولتی از این کشور فرار کرد. متعاقب این تحولات که در جریان آن رئیس جمهوری مورد حمایت کرملین برکنار شد، روسیه به مداخله ...  بیشتر
پژوهشی
عوامل ژئوپلیتیک ﺗﺄثیرگذار بر تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق با ﺗﺄکید بر روسیه بین سال‌های 1991-2016
عوامل ژئوپلیتیک ﺗﺄثیرگذار بر تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق با ﺗﺄکید بر روسیه بین سال‌های 1991-2016

هادی صیادی؛ اردشیر سنایی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 83-117

چکیده
  چکیده فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، اهمیت ژئوپلتیک و منطقه­گرایی را در نظام بین­الملل دوچندان کرده، به طوری که بسیاری از کشورها در سیاست خارجی خود منطقه­گرایی را به عنوان اصلی ثابت و اساسی جهت ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در پرتو فرهنگ راهبردی
بررسی رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در پرتو فرهنگ راهبردی

سهیل گودرزی؛ احمد سلطانی نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ محسن اسلامی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 119-146

چکیده
  چکیده تشریح الگوهای حاکم بر رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی تبیین چرایی بروز وضعیت کنونی میان دو کشور از رهگذر رهیافت‌های متعارف سیاست ...  بیشتر
پژوهشی
دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی
دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمدحسین منادی زاده

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 147-176

چکیده
  چکیده  از هند به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در آغاز قرن بیست­ویکم نام برده می‌شود. رشد بالای تولید ناخالص ملی، سرعت افزایش حجم واردات و صادرات، و جذب قابل توجه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، برخی ...  بیشتر