پژوهشی
گسترش کارکردی سازمان های منطقه ای؛ مطالعه موردی نفتا
گسترش کارکردی سازمان های منطقه ای؛ مطالعه موردی نفتا

طه اکرمی؛ احمد صبوری نژاد؛ سید داود آقایی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1397، صفحه 9-39

چکیده
  چکیده حادثۀ 11 سپتامبر2001 و پیامدهای ناشی از آن، باعث شد تا تروریسم و ضرورت مقابله با آن به اولویت اول سیاست خارجی آمریکا در نظم جهانی و سازمان‌های منطقه­ای ازجمله نفتا تبدیل شود. با توجه به این امر، ...  بیشتر
پژوهشی
ارزیابی سیاست خارجی باراک اوباما در منطقه شرق آسیا
ارزیابی سیاست خارجی باراک اوباما در منطقه شرق آسیا

محمدصادق بابکان

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1397، صفحه 41-67

چکیده
  چکیده آمریکا مدتهاست که خود را قدرت منطقه پاسیفیک می‌داند و هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا جلوگیری از ایجاد یک قدرت بزرگ یا مجموعه‌ای از قدرت‌ها با هدف کنترل اوراسیاست. پیشتر، این مسئله در سال 2011.م سبب ...  بیشتر
پژوهشی
سیاست روسیه در بحران سوریه و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران
سیاست روسیه در بحران سوریه و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران

روح الله درآینده؛ حمید احمدی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1397، صفحه 69-95

چکیده
  چکیده  در چند سال اخیر، بحران سوریه به یکی از مهمترین موضوعات نظام بین­الملل تبدیل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. سوریه عرصه رقابت و محل جولان برخی از قدرت­های منطقه­ای ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر
بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر

عباسعلی طالبی؛ رضا جلالی؛ امیر ساجدی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1397، صفحه 97-127

چکیده
  چکیده متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این ...  بیشتر
پژوهشی
سکولاریسم از منظر اندیشمندان ترک، آمریکایی و فرانسوی: با تأکید بر حزب عدالت و توسعه ترکیه
سکولاریسم از منظر اندیشمندان ترک، آمریکایی و فرانسوی: با تأکید بر حزب عدالت و توسعه ترکیه

مهدی لکزی؛ مسعود غفاری

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1397، صفحه 129-144

چکیده
  چکیده ترکیهازآغازتأسیستوسطمصطفیکمالآتاترک،یکیازپایه هاواصولاساسی نظامحکومتیخودرابرمبنای سکولاریسمقرارداده است. یکی از عوامل کلیدی سکولاریسم در ترکیه مدرن با میراث عثمانی، نظارت «نهادینه حکومت ...  بیشتر
پژوهشی
رفتار موازنه‌گرانه روسیه در خاورمیانه: مطالعه موردی ایران و عربستان (2012-2018)
رفتار موازنه‌گرانه روسیه در خاورمیانه: مطالعه موردی ایران و عربستان (2012-2018)

سید حسن میرفخرایی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1397، صفحه 145-164

چکیده
  چکیده روسیه از سال 2011 میلادی، باملاحظه نخستین زمزمه‌های تولد نظم جدید منطقه‌ای در خاورمیانه، رویکردهای جدیدی را نسبت به این منطقه حساس در پیش‌گرفته است. رویکردهایی که نشان از بازیابی نقش‌آفرینی مسکو ...  بیشتر